Prepravný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Čl.1

Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu Marek Dzurilla, Komenského 331/20, Spišský Hrhov, potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe.

2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu.

3. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinnosti účastníkov.

 

stiahnite si celý prepravný poriadok tu